GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Banendans

Nog niet eens zo heel lang geleden (of klink ik nu echt heel oud?) was het normaal dat je tot je pensioen bij dezelfde werkgever werkte. We kennen allemaal de voorbeelden.

De generatie waar ik zelf toe behoor, de veertigers, zijn opgevoed dat het goed is om naar een “x” aantal jaar toch van baan te veranderen om zo flexibeler te zijn en makkelijker je weg kunt vinden op de arbeidsmarkt.

Momenteel zijn veel grote organisaties in een continu herstructureringsproces en zijn er veel kleinere bedrijven die door bezuinigingen en of wijzigingen in de subsidiestroom een aantal medewerkers boventallig verklaren. Veel mensen worden hier nu mee geconfronteerd en krijgen ook een outplacementtraject. In dergelijke situaties is vaak sprake van veel emotie. Boosheid, onbegrip, verdriet, verlies van je identiteit en stel je jezelf de vraag, hoe nu verder?

Afgelopen week sprak ik een outplacement kandidaat die een baan heeft gevonden en hij gaf aan dat hij eigenlijk veel eerder weg had moeten gaan. Het zal jullie verbazen maar als mensen terugkijken, zien ze outplacement als een cadeautje.

Zelf durf je de stap, om te gaan solliciteren, niet te zetten, dus blijf je vaak zitten. Kwaliteit van je werk neemt af. Dat is niet goed voor jou en niet goed voor je werkgever. Ontslag, al dan niet zelf voor gekozen, dwingt je om uit je routine te stappen, in de spiegel te kijken wie je nu echt bent. Concluderen dat je wel of niet ver bent afgedreven van wat je nu werkelijk wilt.

Een outplacement traject is samen stappen zetten en ontdekken hoe groot de arbeidsmarkt is, ondanks alle negatieve berichten zijn er ook heel veel kansen! Ga in je kracht staan en treed vol vertrouwen de arbeidsmarkt tegemoet. Mijn rol in een outplacement traject is adviseur zijn maar ook kritische vragen stellen die aanzetten tot nadenken.

Outplacement is niet die baan of inkomensgarantie van € 80.000,-  op jaarbasis. Outplacement en re-integratie valt of staat met je eigen inzet. Hoe actief ben jij richting de arbeidsmarkt? Een outplacementtraject gaan we stap voor stap door.

De stappen staan omschreven op mijn website.

De eerste en de belangrijkste stap, moet je zelf doen, de resterende stappen, die zetten we samen.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!