GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Bedongen arbeid, Passende arbeid en Gangbare arbeid, wat betekent dat?

Voor diegene die zelf langdurig ziek is geweest of een medewerker heeft die langdurig ziek is, zijn dit bekende woorden. De vraag is, wat is nu wat??

Bedongen arbeid;

Dat is het werk wat je uitvoerde bij je werkgever voordat je ziek werd. Je eigen werk, je eigen functie.

Passende arbeid;

Als je ziek bent, ook al is het maar voor twee weken, ben je verplicht om passende arbeid te aanvaarden. Dat zijn taken of is een functie die de werkgever je aanbiedt en past bij je bekwaamheden en je fysieke en geestelijke mogelijkheden.

Gangbare arbeid;

Dit zijn functies, die jij volgens het UWV, in theorie kan uitvoeren. Er wordt gekeken waar je gezien je krachten en bekwaamheden toe in staat bent. Persoonlijke omstandigheden en externe factoren die het wellicht onmogelijk maken om dit werk uit te voeren, wordt niet naar gekeken. Het werk kan onder je niveau liggen en er wordt ook geen rekening gehouden of er voldoende aanbod is op de arbeidsmarkt.

Bij beoordeling van de WIA aanvraag van de langdurig zieke werknemer kijkt het UWV of er nog gangbare arbeid is voor de werknemer. Gangbare arbeid wordt gebruikt bij het berekenen van het eventuele loonverlies van de werknemer, wat uiteindelijk bepaalt of de werknemer wel of een recht heeft op WIA (WGA/IVA).

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!