GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Beroepsziekten

Wat kan je doen tegen beroepsziekten?

Ziek worden van je werk. Daar zit niemand op te wachten. De werknemer krijgt klachten en kan op den duur niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. De werkgever mist kennis en productiecapaciteit en komt voor tal van onvoorziene kosten te staan. Toch zijn er naar schatting jaarlijks zo’n 20.000 nieuwe gevallen van mensen die door een beroepsziekte uitvallen. De vraag is dan natuurlijk wat je daaraan zelf kan doen.

Wat zijn beroepsziekten?

Binnen de Arbowetgeving spreken we van beroepsziekten als uitval het gevolg is van een belasting die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het werk of de werkomstandigheden. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar wat er wordt bedoeld is dat als iemand dagelijks zwaar fysiek werk levert en op zaterdag een partijtje voetbalt, de rugklachten overwegend kunnen worden toegeschreven aan het werk en niet aan het sporten in het weekend. Beroepsziekten zorgen voor ontzettend veel leed, ongemak en kosten. De werk-gerelateerde verzuimkosten bedragen jaarlijks in Nederland bijna 5 miljard Euro. Als werkgever kan je met die kosten te maken krijgen, in de vorm van loondoorbetaling, vervangingskosten, aanpassing van de arbeidsomstandigheden en zelfs schadeclaims.

Meest voorkomende beroepsziekten

Van alle beroepsziekten staat werkstress al jaren op 1. Aan een derde van al het ziekteverzuim liggen werk-gerelateerde psychische klachten ten grondslag. Mensen hebben stress over hun werk of ervaren het op hun werk. Er zijn tal van oorzaken en legio symptomen, maar alle mensen die ermee te maken hebben gehad, erkennen hetzelfde: het was niet zover gekomen als ze hun zorgen eerder bespreekbaar hadden gemaakt.

Fysieke belasting is met 29% een ‘goede’ tweede in de oorzaken van werk-gerelateerd verzuim. Hierbij maken we het onderscheid tussen fysiek zwaar werk en repetitief werk. Daarnaast is ook een ongezonde werkhouding een belangrijke oorzaak.

Behalve deze twee categorieën zijn er nog tal van andere beroepsziekten die hun aandeel hebben in het totaal. Denk aan hierbij aan gehoorschade, aandoeningen aan de luchtwegen en besmetting van biologische aard. Het aantal gevallen van deze beroepsziekten ligt gelukkig aanmerkelijk lager, maar dat maakt de gevolgen niet minder ernstig.

Wat kan je er zelf tegen doen?

Als ondernemer wil je natuurlijk helemaal niet dat werknemers die ziek worden van het werk of de werkomstandigheden. Voorkomen is hier zeker beter dan genezen. Er zijn tal van maatregelen die je kan nemen om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden. Sommige zijn gratis, andere kosten geld. Maar het weegt nooit op tegen de ellende en de kosten van een werknemer die door het uitvoeren van het werk ziek wordt. GvM Werkt! kan je adviseren hoe dat kan aanpakken en ook wat je moet doen als je wel een werknemer hebt die door een beroepsziekte uitvalt. We werken samen met verschillende specialisten op het gebied van preventieve zorg, vergroten van fysieke en mentale belastbaarheid en begeleiding bij ziekte.

Meer weten over de mogelijkheden van GvM Werkt! bij beroepsziekten?
Bel 033 456631 of neem contact op.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!