GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

De nieuwe WGA; waar kiest u voor in 2017?

Op 1 januari 2017 verandert het een en ander in de WGA-verzekeringen. WGA staat voor Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het risico op ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzekeren via het UWV of om eigen risicodrager (ERD) te zijn. Dat was al zo voor de WGA-vast en daar komt op 1 januari de WGA-flex bij. Het is straks niet meer mogelijk om alleen voor WGA-vast te kiezen. Het is beide of geen.

 

Tot tien jaar de kosten

Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, heeft mogelijk recht op WGA. Nadat de eerste twee jaar het loon is doorbetaald, is de werkgever ook verantwoordelijk voor de kosten van arbeidsongeschiktheid. Dit is geregeld in de WGA-vast en WGA-flex. De werkgever blijft nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de kosten van arbeidsongeschiktheid. Dit zijn niet alleen de kosten van de uitkering op grond van de WIA, maar ook kosten van bijvoorbeeld re-integratie en de bedrijfsarts.

 

Eigen risico

Als bedrijf kan je er dus voor kiezen om zelf het risico te dragen van de WGA-vast in combinatie met de WGA-flex in plaats van dit te verzekeren via het UWV. Het scheelt aanzienlijk in de kosten voor de premies. Om de risico’s zoveel mogelijk te beheersen, is het belangrijk om een gezond beleid te hebben ten aanzien van ongevallenrisico en ziekte. Toch is (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet altijd te voorkomen. Wat helpt is een proactief beleid ten aanzien van re-integratie 1e en 2e spoor.

 

Kiezen voor actieve re-integratie

Bij GvM werkt! hebben we veel kennis en ervaring met het begeleiden van werkgevers en werknemers in deze, vaak precaire, procedures. Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer dat er alles aan wordt gedaan om te komen tot passende re-integratie. Voor de werknemer biedt het nieuwe perspectieven op het gebied van inkomen en zelfontplooiing. Voor de werkgever kan het aanzienlijk in de kosten schelen als er minder aanspraak wordt gemaakt op de WIA of WGA en additionele kosten als de bedrijfsarts. Daarnaast geeft een dergelijk succesvol traject een blijk van maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap.

Ten slotte is ook een re-integratiebemiddelaar interessant voor verzekeraars of het UWV. Zij kunnen van de expertise gebruik maken bij de re-integratie 3e spoor.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!