GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Duurzame inzetbaarheid

Hoe houd je werknemers langer inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een steeds weer terugkerend thema. De beroepsbevolking in Nederland vergrijst. Om onze samenleving betaalbaar te houden, is het van belang dat we allemaal zo gezond en vitaal mogelijk blijven. Ook als werkgever heb je een belang dat je werknemers gezond inzetbaar blijven. Zo borg je de kennis en continuïteit in je bedrijf, blijft de productiviteit op niveau en betaal je minder aan ziekteverzuim, premies en vervanging. Maar hoe pak je dat aan?

Kijk naar de belasting en belastbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft te maken met fysieke en mentale gezondheid en veerkracht. Naarmate die gezondheid en veerkracht groter zijn, neemt ook de belastbaarheid van mensen toe. Andere aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid zijn werkplezier, betrokkenheid, motivatie, autonomie en ontwikkelmogelijkheden. Je kan als werkgever de inzetbaarheid van je mensen verduurzamen door op deze aspecten te sturen. Medewerkers die jarenlang hetzelfde werk doen, ontwikkelen zich niet meer en raken afgestompt. Als werknemers het gevoel hebben dat ze op geen enkele wijze invloed kunnen uitoefenen op hun werk en agenda; kortom, geleefd worden in plaats van dat ze zelf leven, verliezen de betrokkenheid bij de organisatie en het werk. Uitval door ziekteverzuim ligt dan op de loer.

Wat verstaan we onder ziekteverzuim?

Als je als werknemer en werkgever niet aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid, loop je het risico van verzuim. Ziekteverzuim of arbeidsverzuim is de tijd die werknemers als gevolg van ziekte niet werken. Het ziekteverzuim in Nederland omvat zowel werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld rugklachten door het tillen van zware lasten op het werk) als niet-werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld vanwege een sportblessure). Het verzuim start op de dag dat de werknemer zich ziekmeldt en duurt voort tot de dag van volledig herstel of tot de dag dat de wachttijd voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vol is gemaakt. Deze wachttijd bedraagt maximaal twee jaar.

Wat kan GvM Werkt! voor je doen?

Iedereen heeft er een belang bij dat je duurzaam inzetbaar blijft. Als werknemer is het een fijne gedachte om gezond en vitaal je pensioen te halen. Voor de werkgever zijn er belangen als het behoud van kennis, hogere productiviteit, een positieve werksfeer en lagere kosten. Omdat het voor ieder van belang is, kan je ook van iedereen een inspanning vragen. De vraag is alleen: waar begin je?

Bij GvM Werkt! zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van mensen binnen hun baan of naar ander werk. Met behulp van gesprekken en bijvoorbeeld een loopbaantest of psychologische test komen we er samen met de werknemer achter waar de ambities en mogelijkheden liggen. Het biedt de werkgever inzicht in de mogelijkheden die er zijn en voor de werknemer biedt het een ander perspectief. Dat geeft energie voor de toekomst. Door tijdig met werknemers die dreigen vast te lopen, dit soort trajecten aan te gaan, wordt de inzetbaarheid van de mensen bij wijze van spreken ‘verduurzaamd’. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar in de praktijk is het een concrete aanpak met een investering die zich aan alle kanten snel terugverdient.

Meer informatie

Wil je weten wat GvM Werkt! voor je kan betekenen? Bel 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

 

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!