GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Ervaringen uit de praktijk

 

De afgelopen week heb ik weer veel contact gehad met werkgevers in het kader van begeleiding medewerkers in het 2e spoor en met de medewerkers zelf natuurlijk.Helaas ook weer geconfronteerd met regeltjes die niet altijd voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Het zijn er ook erg veel.

Met dit blogje hoop ik weer wat helderheid te bieden over instemmingsverplichting van de medewerker voor inzet 2e spoor, vrijwillig verlengen loondoorbetalingsperiode en als die loonsanctie dan toch een feit is, wat dan??

 

  • Wanneer het 1e spoor nog niet is afgesloten, in het eerste jaar en de werkgever het 2e spoor in wil zetten, moet de werknemer hiermee instemmen. Zo niet, dan zal het UWV aangeven, dat er onjuist is gehandeld.

 

  • Als de werkgever, vrijwillig de loondoorbetalingsperiode heeft verlengd en uitstel heeft aangevraagd voor de WIA aanvraag, moet de werkgever bij een loonsanctie, 52 weken + de periode van vrijwillige verlenging betalen. Tenzij de werkgever in de loonsanctieperiode aan kan geven te hebben voldaan aan de vraag van het UWV. De vrijwillige verlenging wordt bij voorbaat niet in mindering gebracht.

 

  • De top drie voor loonsanctie is:

o   Re-integratie onvoldoende of te laat ingezet

o   Kansen gemist in het 1e spoor

o   Spoor 2 niet of onvoldoende ingezet

  • Bron top drie: HR base.nl

 

Wanneer het UWV een loonsanctie oplegt, geven ze duidelijk aan wat de werkgever moet verbeteren. Dit kan inhoudelijk zijn in spoor 1 en spoor 2 of administratief. Op het moment dat de werkgever de verbeteringen heeft doorgevoerd, dient de werkgever dat onmiddellijk te melden. Het UWV zal dan beoordelen of de werkgever voldoende heeft gedaan en de loonsanctie opgeheven kan worden.

 

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!