GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Hoelang blijf ik als werkgever verantwoordelijk voor mijn zieke medewerker?

Wanneer uw medewerker ziek wordt, heeft u twee jaar loondoorbetalingsverplichting. Na die twee jaar kan WIA worden aangevraagd bij het UWV. Wanneer het UWV vindt dat u te weinig heeft gedaan om uw medewerker weer aan de slag te helpen, kan het UWV u een loonsanctie van een jaar opleggen. Ontvangt uw medewerker een WGA en bent u eigen risicodrager voor de WGA, dan betaalt u deze WGA-uitkering middels een premieverhoging. Tevens bent u als eigen risicodrager nog tien jaar lang verplicht om uw medewerker te ondersteunen in de re-integratie.