GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Kan ik mijn zieke werknemer na 104 weken loondoorbetaling in dienst houden?

Ja, dat kan. Let wel, als niet vaststaat dat de passende arbeid nieuwe, afgesproken arbeid is, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer geen recht heeft op loon of uitkering als hij of zij opnieuw ziek wordt. De werkgeversplicht tot loondoorbetaling voor de afgesproken arbeid eindigt namelijk na twee jaar. Het is dus verstandig dat u uw medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst geeft als u uw medewerker na 104 weken in dienst houdt, waarin is opgenomen dat de functie is gewijzigd. Bij nieuwe, afgesproken arbeid, geldt een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar vanaf het moment dat de medewerker opnieuw ziek wordt.

Als het nodig is kan je bij het UWV subsidie aanvragen voor aanpassingen aan de werkplek en in sommige gevallen kan de werkgever ook een ziektewetuitkering aanvragen als de werknemer ziek wordt.