GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wanneer er sprake is van langdurig ziek zijn, moet het tweede spoor dan na één jaar ziekte worden ingezet?

Wanneer blijkt dat eigen werk niet meer passend is, niet meer passend te maken is en er ook geen andere passende functie binnen de organisatie/holding is, moet het tweede spoor worden ingezet, ongeacht hoelang iemand ziek is. Wanneer het nog niet duidelijk is of er mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf, is het verstandig om toch al het tweede spoor in te zetten, ook al is het eerste ziektejaar nog niet verstreken.

Een tweede spoor traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52ste verzuimweek) worden gestart.

Re-integratieactiviteiten in het tweede spoor kunnen na de eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.