GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Welke voordelen/regelingen/voorzieningen zijn er voor de medewerker die langer dan twee jaar ziek is geweest?

Als een werkgever een medewerker wil aannemen die langer dan twee jaar ziek is geweest, zitten daar (financiële) voordelen aan voor de werkgever. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 1. De no-risk polis is een voorziening die zorgt dat de werkgever de eerste vijf jaar van het dienstverband (en in bepaalde gevallen ook daarna) nauwelijks risico loopt wanneer de werknemer ziek wordt. De werknemer heeft dan ook recht op een ZW-uitkering, maar de werkgever mag deze in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. Dit wordt dan betaald door het UWV. Mocht de medewerker een WIA toegekend krijgen, dan leidt dat niet tot een hogere WIA-premie na einde wachttijd (na 104 weken)
 2. WTL Wet tegemoetkoming loondomein nieuwe regeling die per 1 januari 2018 is ingegaan. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit de doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. De werknemer moet wel een doelgroep verklaring LKV bij het UWV aanvragen. Het gaat vooral om:
  1. Oudere werknemers met een uitkering (56 jaar en ouder)
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  2. Arbeidsgehandicapte werknemers
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  3. Werknemers met doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden.
   1. Maximaal € 2000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicaptemedewerker
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 1 jaar.
 3. Arbeidsplaatsvoorziening
 1. Meeneembare voorziening zoals een stoel, bureau, brailleleesregel, spraaksoftware of een ander hulpmiddel dat op het individu is afgestemd en meegenomen kan worden.
 2. Vervoersvoorziening zoals een auto, vergoeding voor taxi of andere vormen van vervoer.
 3. Intermediaire activiteiten; denk hierbij aan een doventolk of voorleeshulp.
 4. Voor aanpassingen aan machinepark of faciliteiten voor invaliden kan de werkgever subsidie aanvragen