GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Gratis spreekuur re-integratie en arbeidsrecht

Niet elk bedrijf heeft een eigen HR-afdeling en een arbeidsjurist in dienst. Maar dat betekent niet dat je als ondernemer of werknemer nooit met vragen zit die bij die vakgebieden thuishoren. We merken dat in de praktijk er een drempel bestaat om meteen een arbeidsjurist of re-integratiespecialist in te schakelen. Die drempel bestaat uit de vraag of de specialist wel wat met het probleem of de vraag kan en wat de mogelijke kosten zijn om een professional in te schakelen. Die drempel willen wij wegnemen met een gratis spreekuur.

Je bent werknemer

Als werknemer kan je in je werk met situaties in aanraking komen, waar je zelf te weinig kennis voor hebt om er adequaat mee om te gaan. Er komt een reorganisatie aan en er wordt jou een regeling aangeboden. Moet je die accepteren of zijn er ook andere opties? Of je werkgever vindt dat je disfunctioneert en biedt je een andere functie met een lager salaris aan. Mag dat zomaar? En mag jouw werkgever je ontslaan als je twee jaar ziek bent? Als je met dit soort kwesties te maken krijgt, kan je gebruik maken van het inloopspreekuur voor advies van een specialist.

Je bent werkgever

Stel, je hebt als zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf dat blijft groeien. Je overweegt om iemand aan te nemen, maar vraagt je af wat de consequenties daarvan zijn. Welk type arbeidsovereenkomst kies je, welke mogelijkheden voor de loonbetaling zijn er en wat zijn je rechten en plichten als werkgever? Neem je vragen mee naar het inloopspreekuur. Ook als je bedrijf al wat groter is, kan je van onze service gebruik maken. Bijvoorbeeld als je werknemer hebt die wil doorgroeien, maar er binnen je organisaties daar geen mogelijkheden voor zijn. Of als je een werknemer hebt die al langere tijd niet goed functioneert.

Wie houden er spreekuur in Amersfoort?

Grea van Middendorp en mr. Stella Willebrands hebben elk hun eigen bedrijf en hebben hun kennis en ervaring gebundeld bij het inloopspreekuur. Grea is re-integratiespecialist en weet alles op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, loopbaanadvisering en re-integratie. Stella is arbeidsjurist en kan je alles vertellen over rechten, plichten, contracten, procedures en wetgeving in relatie tot werk. Ze delen een pragmatische inslag. Geen oeverloos gepraat, maar een concreet advies en planmatige aanpak, gericht op resultaat. Meer informatie vind je op de website GvM Werkt! en Waarding.

Het gratis inloopspreekuur is elke donderdag van 17.00 tot 18.30 uur op het kantoor van GvM Werkt! aan de Hardwareweg 4 in Amersfoort. Vanwege de eindejaarsperiode is er op 22 en 29 december geen inloopspreekuur.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!