GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Hoe lang werk jij nog door?

De AOW-leeftijd gaat omhoog. Daar is geen ontkomen aan. Volgend jaar, in 2018, wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar. In 2021 wordt dat 67 jaar en daarna komen er nog eens drie maanden bij. Voor de verdere toekomst is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde leeftijdsverwachting. Worden we met z’n allen een jaar ouder, dan stijgt de AOW-leeftijd weer met drie maanden. Wel is afgesproken dat een verhoging minimaal vijf jaar van tevoren wordt aangekondigd.

Tot zover wet- en regelgeving. Ik sprak laatst een monteur die door omstandigheden zijn werk niet meer kon uitvoeren. Hij kwam bij ons terecht voor re-integratie in het tweede spoor. Hij bleek een passie te hebben voor de zorg. Geen lichte beroepsgroep, maar wel met nieuwe mogelijkheden en perspectieven voor de toekomst. Vaak komen we er wel weer uit, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen!

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

De aanleiding voor het verhogen van de AOW-leeftijd is om het gehele systeem betaalbaar te houden. We worden gemiddeld steeds ouder en dat betekent dat we langer van deze uitkering genieten. Daarnaast is de bevolkingsopbouw aan het veranderen en zijn de naoorlogse babyboomers de grote groep die nu hun AOW ontvangen. Er zijn dus minder mensen die werken om de AOW van de niet-werkenden te financieren. Doordat we ook steeds gezonder en vitaler oud worden, is de regering van mening dat de AOW-leeftijd omhoog kan.

Hoe zit dat met zware beroepen?

Goed, we worden dus gemiddeld genomen gezonder en vitaler oud. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn beroepsgroepen voor wie het nu al zo goed als onmogelijk is om te blijven werken tot 65 jaar. Denk aan stratenmakers, bouwvakkers of metaalbewerkers. Maar ook in de zorg en het onderwijs komt dit voor. Voor deze mensen is het onmogelijk om nog langer door te werken. In het verleden zijn er tal van CAO-afspraken gemaakt om hier iets aan te doen door deze groepen tijdig bij- of om te scholen. Maar in de praktijk is daar weinig van terecht gekomen. Terwijl de mogelijkheden er zeker wel zijn.

Wees er op tijd bij!

Als je werkzaam bent in een beroep waarvan je nu al weet dat je daarmee de AOW-leeftijd niet gaat halen, is het goed om tijdig maatregelen te treffen. We zien dat mensen daar veel te lang mee wachten en daardoor al voor hun werkzaamheden arbeidsongeschikt zijn geraakt. Ze komen bij ons terecht voor re-integratie in het tweede spoor. Samen gaan we dan op zoek naar andere mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Dat leverde bij die monteur verrassende resultaten op!

De verhoging van AOW-leeftijd kunnen jij en ik niet veranderen. Wat wel kunnen doen, is er anders mee omgaan. Wij kunnen je helpen om ook gezond en vitaal richting je AOW te werken. Wil je daar meer over weten, kom dan eens langs om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden. En wist je dat in veel CAO’s is opgenomen dat loopbaanadviesgesprekken worden vergoed? Ook daar kunnen wij je over adviseren. Neem contact met ons op of kom langs het gratis spreekuur.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!