GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Kennissessie BeZaVa & WWZ

Bent u er nog een beetje bij?

We leven en werken met zijn allen in Nederland volgens allerlei wetten en regels. Meestal zijn we ons daar niet eens van bewust. Het is bijna vanzelfsprekend, tot we (per ongeluk) de wet overtreden en daarvoor worden gewaarschuwd of gestraft. Voor de meeste van ons betekent dat een verkeerboete na een snelheidsovertreding. Zeker als ergens de maximale snelheid naar beneden is aangepast, regent het aanvankelijk bekeuringen. Gelukkig zijn de gevolgen daarvan te overzien en pas je al snel je snelheid aan. Maar hoe zit dat als andere wetten veranderen, zoals BeZaVa en de WWZ. Bent u daarvan op de hoogte en overziet u de (financiële) consequenties? Het inspireerde GvM Werkt! tot een kennissessie.

Kennissessie

Op 27 maart konden bedrijven deelnemen aan een kennissessie die GvM Werkt! samen met Waarding organiseerde. De agenda bestond uit de veranderingen in de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters en de Wet Werk en Zekerheid. Daarnaast was er ruimte voor vragen. Zo werd er gevraagd wat je moet doen om goed ontslagdossier op te bouwen. Een vraag die een re-integratiespecialist samen met een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht volledig konden beantwoorden. Een andere vraag ging over de aanzegverplichting. Die geldt bij een contract voor bepaalde tijd waarbij er sprake is van een concrete einddatum.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Tijdens de kennissessie werd de Wet BeZaVa uitvoerig doorgenomen. Hieronder enkele punten die aan de orde kwamen:

  • Op 1 januari 2017 ging het laatste deel van de Wet BeZaVa in. Met name belangrijk voor eigenrisicodragers.
  • Vangnetters, wat zijn dat eigenlijk? Het gaat om zieke ex-werknemers die zijn ingestroomd in de ziektewet of in een WGA-uitkering.
  • Bent u eigenrisicodrager? Het UWV betaalt aan de werknemer de ziektewet of WGA-uitkering en de kosten hiervan komen voor rekening van u, als werkgever. Als werkgever betaalt u geen premie aan het UWV. Tot maximaal 12 jaar (!) kan het UWV kosten bij u als werkgever in rekening brengen.
  • Bent u verzekerd via het UWV? Niet-eigenrisicodragers zijn voor de kosten van zieke werknemers verzekerd bij het UWV. Hiervoor betaalt u premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie als u een kleine werkgever bent en voor middelgrote en grote werkgevers uit een vaste en een gedifferentieerde premie, die onder meer afhankelijk is van het risico.

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid heeft het arbeidsrecht behoorlijk op de kop gezet. De doelen van deze wet, om het ontslagrecht sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken, zijn niet gehaald.

  • Tijdens de sessie werd uitgelegd op welke wijze je tot een einde van het dienstverband kunt komen; het verschil tussen het oude en het nieuwe (wettelijke) systeem.
  • Het werd duidelijk dat nu – anders dan voor de WWZ – hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad mogelijk is, waardoor procedures aanzienlijk langer kunnen duren en meer gaan kosten.
  • Als een werkgever onterecht een dienstverband opzegt, is en blijft het een ontslag als de werknemer niets doet. De werknemer heeft twee maanden de tijd om actie te ondernemen. Daarna kan hij niets meer tegen het ontslag doen.

Wilt u ook eens een kennissessie bijwonen of meer weten over alle veranderingen in de arbeidswetgeving? Loop dan eens vrijblijvend binnen bij het inloopspreekuur dat GvM Werkt! samen met Waarding elke donderdag van 17.00 tot 18.30 uur houdt. Natuurlijk kunt u ook even bellen: 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!