GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Maak slim gebruik van je scholingsvoucher

Als je een nieuwe baan zoekt die behoort tot de categorie ‘Kansberoepen’, kan je gebruik maken van een scholingsvoucher. Dit is een eenmalige subsidie waarmee een opleiding of opleidingstraject kan worden bekostigd, mits die leidt tot een betere kans op een baan binnen de kansberoepen. De maximale bijdrage vanuit een scholingsvoucher bedraagt € 2500,-.

Wat zijn kansberoepen?

Kansberoepen zijn beroepen waarbinnen nu al sprake is van schaarste qua arbeidskrachten of waar dit in de nabije toekomst wordt verwacht. Mits je over de juiste opleiding en/of ervaring beschikt, is de kans op een baan in deze sectoren dus goed. Vandaar dat de overheid via het UWV mensen stimuleert om zich om te scholen of bij te scholen naar deze beroepsgroepen. Voor een compleet overzicht van de kansberoepen en de bijbehorende opleidingen, kan je hier de PDF van het UWV downloaden. Ter illustratie een kleine greep van de sectoren waaronder de kansberoepen vallen: bouwnijverheid, metaal en elektro, ICT, transport en logistiek, onderwijs en zorg.

Voorwaarden van een scholingsvoucher

Natuurlijk worden er voorwaarden gesteld aan het gebruik van een scholingsvoucher. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je een opleiding gaan doen die aansluit bij de kansberoepen of met een ervaringscertificaat willen aantonen dat je geschikt bent voor een dergelijke baan bij een werkgever. Je hoeft dus niet per se werkloos te zijn voor een scholingsvoucher. Ook als je in loondienst bent of als zelfstandige werkt, kan je in aanmerking komen voor een scholingsvoucher.

Hoe werkt een scholingsvoucher?

  • Een scholingsvoucher vraag je uiterlijk twee weken na aanvang van je opleiding aan en uiterlijk 31 december 2017.
  • Je hebt dan al je CV op werk.nl geplaatst en bent ingeschreven als werkzoekende.
  • De opleiding die je volgt, leidt op in een beroep dat is opgenomen in de kansberoepenlijst.
  • De kosten van de opleiding worden vergoed tot een maximum van € 2500,-. Tot de kosten behoren inschrijfgeld, studiematerialen en collegegeld.
  • Voorwaarde is dat de opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • Een andere voorwaarde is dat de opleiding of het behalen van een ervaringscertificaat niet reeds (ten dele) worden bekostigd door een andere regeling van de (semi)overheid.

Hoe kan GvM Werkt! je helpen?

GvM Werkt! helpt deelnemers bij het maken van de juiste keuzes en begeleidt ze bij het uitvoeren ervan. Een mooi voorbeeld: onlangs is een cliënt op ons advies naar een informatieavond voor de opleiding van buschauffeur geweest. Hij kwam helemaal enthousiast terug. We hebben toen met zijn huidige werkgever kunnen afstemmen dat zij de resterende opleidingskosten betalen na aftrek van de scholingsvoucher. Een mooi resultaat, want de kans dat onze deelnemer die nieuwe baan als buschauffeur gaat krijgen, is daarmee toegenomen tot wel 75%! En dat is winst voor iedereen.

Meer weten over de scholingsvoucher en wat GvM Werkt! daarin kan betekenen?
Bel 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!