GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

No-risk premie naar 56 jaar

No-risk premie in 2018 naar 56 jaar

Er is de laatste tijd veel te doen over de oudere beroepsbevolking. In een uitzending van Radar werd verteld dat slechts 3% van de werkzoekende 50-plussers een baan vindt. Voor mensen die ouder zijn dan zestig ligt dat percentage nog lager: 1%. Werkgevers zijn terughoudend om deze groep in dienst te nemen. Niet dat ze vaker ziek zijn dan jongere werknemers, maar als ze ziek worden, zijn ze wel langer afwezig. Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om 50-plussers aan te nemen, ligt er nu een wetsvoorstel om de no-risk premie te verlagen naar 56 jaar.

Perspectief voor 50-plussers

Het wetsvoorstel om de leeftijd van de no-riskpolis per 1 januari 2018 te verlagen, is een onderdeel van het actieplan ‘Perspectief voor 50-plussers.’ Het doel van deze regeling is om financiële ondersteuning te bieden aan experimenten met innovatieve projecten, die zonder deze ondersteuning niet tot stand zouden komen. De projecten zijn gericht op het benutten en toegankelijk maken van latente werkgelegenheid voor 50-plussers om zodoende de mogelijkheden op werk voor die doelgroep te vergroten. Oud-Feijenoorder John de Wolf maakt zich er sterk voor en heeft al regelmatig in de media aandacht gevraagd voor dit maatschappelijke probleem. Hij is officieel boegbeeld van het actieplan.

Wat gaat er veranderen?

Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorziet in een compensatie voor de werkgever als een werknemer uitvalt door ziekte. Voorwaarde is dat de werknemer meer dan een jaar werkloos is geweest en een WW-uitkering heeft ontvangen. Nu draait de werkgever zelf op voor de extra kosten bij ziekte. Straks neemt het UWV de loondoorbetaling bij ziekte voor haar rekening. Daarnaast leidt het uitvallen van een werknemer die onder deze regeling valt, niet tot het verhogen van de premie voor de ziektewet.

Zware beroepen

Het wetsvoorstel geeft zowel werkgevers als werknemers meer ruimte, doordat het (financiële) risico’s wegneemt. Vooral in de zware beroepen in de bouw, metaal en zorgsector kan de wet ervoor zorgen dat de ogenschijnlijke krapte op de arbeidsmarkt verdwijnt. Nu de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, zijn het vooral in deze sectoren dat mensen de eindstreep niet halen. De kans dat een 55-plusser arbeidsongeschikt wordt is ongeveer 10 keer groter dan voor iemand onder de 25 jaar. Met de nieuwe wet zullen werkgevers eerder bereid zijn om hun personeelsbehoefte in te vullen met oudere werknemers.

Advies over duurzame inzetbaarheid

GvM Werkt! adviseert organisaties en individuele werknemers over duurzame inzetbaarheid en plaatst dit in het perspectief van wet- en regelgeving. Wil je weten wat GvM Werkt! voor je kan betekenen bij re-integratie of outplacement? Bel 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!