GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Op vakantie en ziek in dienst… Mag dat?!

De vakantietijd is aangebroken, maar wat betekent dit voor mensen die ziek in dienst zijn? Mag je dan wel op vakantie?

Het antwoord is JA, natuurlijk mag dat. In deze blog vertellen we hoe het zit met vakantie opnemen in periode van ziekte.

Kan een zieke werknemer met vakantie gaan?

Een zieke medewerker kan (met toestemming van de werkgever) op vakantie! Tijdens de gesprekken over de re-integratie moet het onderwerp vakantie aan de orde komen. Indien de vakantie het herstel van de medewerker belemmert, kan de werkgever in overleg met de bedrijfsarts, de vakantieaanvraag weigeren. Maar vaak doet een vakantie de mens vooral heel goed.

Soorten vakantiedagen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten vakantiedagen, namelijk:

  • de wettelijke vakantiedagen,
  • de bovenwettelijke vakantiedagen.

Iedere werknemer heeft wettelijk gezien recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week, simpel gezegd is dat 4 weken op jaarbasis bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld: een medewerker heeft een werkweek van 20 uur, dan heeft die medewerker tenminste recht op 80 uur of 10 dagen doorbetaalde vakantie. (20 x 4 = 80). De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd (artikel 7:640a BW).

Het kan zijn dat er in de CAO, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken over het aantal vakantiedagen zijn gemaakt, dan spreken we van bovenwettelijke vakantiedagen. Hierbij spelen leeftijd en aantal dienstjaren een rol.
Stel dat de medewerker in het eerder genoemde voorbeeld recht heeft op 15 dagen vakantie, dan is dat aantal opgebouwd uit 10 wettelijke en 5 dagen bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Bouw je ook vakantiedagen op als je in de ziektewet zit? Ja zeker! Zoals eerder vermeld zijn de wettelijke vakantiedagen gekoppeld aan het loon. Zo lang het loon wordt doorbetaald, zal de medewerker ook vakantiedagen opbouwen.

Of de medewerker ook recht heeft op de bovenwettelijke vakantiedagen is afhankelijk van de toepasselijke CAO, bedrijf reglement of individuele arbeidsovereenkomst. Hierin kan zijn bepaald dat er tijdens ziekte geen opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen plaatsvindt. Controleer daarom altijd wat jouw CAO hierover schrijft.

Loonwaarde vakantiedagen

Tijdens het tweede ziektejaar ontvangt de zieke medewerker (afhankelijk van de CAO) minimaal 70% van het salaris. Dit betekent niet dat de medewerker 70% krijgt wanneer hij vakantiedagen opneemt. De loonwaarde van een vakantiedag is namelijk 100%, ook al is de loonwaarde bij ziekte 70%.

Gedeeltelijk werkzaam en vakantie opnemen?

Stel je bent weer gedeeltelijk werkzaam in je eigen of een aangepaste functie en je wilt op vakantie. Je moet dan je vakantiedagen opnemen over de gehele, officiële arbeidsduur die in je contract staat. Want je bouwt ten slotte over die uren ook vakantiedagen op en niet over de uren waarin je aan het re-integreren bent.

GvM Werkt! hoopt je hiermee te hebben geholpen voor een ontspannen vakantie.

Hele fijne zomer allemaal!

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!