GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Poortwachtertoets en ontslagtoets

Als je als werknemer twee jaar ziek bent geweest en nog steeds ziek bent, kan het zijn dat je recht hebt op WIA/IVA of WIA/WGA. Vervolgens mag de werkgever dan ontslag voor je aanvragen.

Bij de poortwachtertoets wordt getoetst of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan in het 1e en het 2e spoor om de werknemer weer in duurzaam werk te plaatsen. Het hele proces van de afgelopen 2 ziekte jaren wordt doorlopen door het UWV en zij beoordelen of de juiste stappen zijn gezet. De verzekeringsarts onderzoekt de medewerker en stelt een FML (functionele mogelijkheden lijst) op. De Arbeidsdeskundige van het UWV toetst op basis van de FML welke passende functies er volgens het systeem te duiden zijn stelt vast op welke uitkering de werknemer recht heeft.

De ontslagtoets kijkt niet naar het verleden maar naar de toekomst.

Als je als werkgever voor je werknemer na 2 jaar ziek zijn een ontslagvergunning gaat aanvragen, vraag je deze aan bij het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf, gaat de ontslagtoets toepassen. Het kan dus zijn dat de ontslagvergunning niet zal worden verleend als te verwachten valt dat er binnen 26 weken door herstel of door opleiding  kans is om weer terug te keren bij de eigen werkgever.

De letterlijke tekst van www.werk.nl:

Vraagt de werkgever een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aan, dan geldt een ander beoordelingskader dan voor de poortwachtertoets. In de ontslagprocedure toetst UWV of de arbeidsongeschiktheid aannemelijk is gemaakt, binnen een periode van 26 weken geen herstel is te verwachten en bij de betreffende werkgever passende arbeid beschikbaar zal komen, al dan niet door scholing van de werknemer. Bij de ontslagtoets kijkt UWV dus vooruit naar de verwachte herstel- en herplaatsingsmogelijkheden voor de komende 26 weken.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!