GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Re-integratie in het 1e en 2e spoor traject. Verder toegelicht door Grea van Middendorp: 

‘Medewerker zijn ongetwijfeld de belangrijkste toegevoegde waarde van jouw organisatie. Samen met jouw medewerkers de business laten groeien. Er samen voor zorgen dat de toekomst van jouw bedrijf er rooskleurig uitziet. Zowel voor jou als werkgever maar natuurlijk ook voor je medewerkers. Samen profiteren van de gezamenlijke inspanningen’. 

‘Tot het moment dat één van jouw medewerkers (langdurig) ziek wordt. Een situatie die jullie beide niet willen, maar er wel samen mee geconfronteerd wordt. Ook dan is het belangrijk om samen op te blijven trekken. Werken aan re-integratie met als doel voor zowel werkgever als werknemer het beste resultaat te bereiken. Re-integratie loopt via twee ‘sporen’ en wordt ingezet direct na de eerste ziekmelding. Als werkgever start je met het 1e spoor’. 

Re-integratie 1e spoor: 

‘Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van jouw zieke werknemer bij het hervatten van werk. Daarbij wordt ingezet op volledige terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie, met of zonder aanpassingen. Als dat niet mogelijk is dan wordt ingezet op een andere functie binnen het eigen bedrijf. Re-integratie 1e spoor volgt uit de Wet Poortwachter. Mocht het 1e spoor traject niet succesvol zijn dan volgt re-integratie 2e spoor. Re-integratie 1e spoor duurt maximaal één jaar’. 

‘In tegenstelling tot re-integratie 2e spoor kan het 1e spoor meestal intern georganiseerd worden. Toch kan het in verschillende situaties zinvol zijn om hiervoor een re-integratiebureau in te schakelen. Bijvoorbeeld in de situatie dat werknemer en werkgever niet op een lijn zitten. Het inschakelen van een re-integratie professional kan ook preventief plaatsvinden. Niet in de laatste plaats ter voorkoming van een loonsanctie. GvM Werkt! staat jullie beide (werknemer en werkgever) graag bij in het 1e spoor traject’.  

Re-integratie 2e spoor: 

‘Uiterlijk 12 maanden na de eerste ziekmelding start het 2e spoor traject. Re-integratie 2e spoor is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Het moet dan duidelijk zijn dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen het eigen bedrijf. Inzetten van het 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Het 2e spoor traject duurt ongeveer 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. 

Re-integratie 2e spoor omvat gemiddeld drie typen activiteiten: 

  • Sollicitatiebegeleiding; 
  • Persoonlijke ontwikkeling en begeleiding; 
  • Jobhunting; 

Sollicitatiebegeleiding is een belangrijk onderdeel waar het UWV naar kijkt bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen. Als geheel omvat een 2e spoor traject een heel scala aan activiteiten die ingezet kunnen worden afhankelijk van de re-integratie kandidaat en situatie. Voorbeelden zijn assessments, (om)scholing, rouwverwerking, begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, het verkennen van de arbeidsmarkt, proefplaatsing en nazorg’. 

Schakel op tijd GvM Werkt! in. Dat scheelt veel zorgen en gedoe voor jou als werkgever. 

‘Het tijdig inschakelen van GvM Werkt! maakt de kans op succes bij het 2e spoor traject aanzienlijk groter. Waar re-integratie 1e spoor door jou als werkgever nog relatief makkelijk zelf verricht kan worden, is dit voor het 2e spoor traject een stuk lastiger. Er komt namelijk veel bij kijken en er staat veel op het spel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • Kennis en ervaring met re-integratie wet- en regelgeving; 
  • Begeleidingscapaciteit van zieke werknemers; 
  • Inschatten en begeleiding van de financiële risico’s voor jouw bedrijf; 

GvM Werkt is een klein bureau met een persoonlijke aanpak bij het volledige re-integratietraject. Wij begeleiden werkgevers en werknemers. Dat doen we door gebruik te maken van verschillende professionals die bij GvM Werkt! zijn aangesloten. We werken met een praktische werkmap die altijd up-to-date is en online toegankelijk. Als GvM Werkt! maken we het jou zo makkelijk mogelijk in een situatie die al lastig genoeg is’. 

Heb je nog vragen over re-integratie of de werkwijze van GvM Werkt!? Kijk dan op onze website of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. We zijn jou heel graag van dienst’. 

Met vriendelijke groet, 

Grea van Middendorp 

GvM Werkt! 

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!