GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Help! Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen?

Het komt geregeld voor, werknemers die zich ziek melden. Dit kan zijn doordat zij worden gevat door de griep of een pijntje hebben. Beide is in de meeste gevallen van korte duur. Maar het is ook mogelijk dat een medewerker langdurig ziek wordt of is. Het eerste waar je dan als werkgever aan denkt: hoe komt mijn werknemer zo snel mogelijk terug op de werkvloer? Bij verzuim komen veel zaken om de hoek kijken.

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De Wet Verbetering Poortwachter stelt een aantal verplichtingen op t.a.v. werkgever en werknemer.

De werkgever is verplicht om 104 weken (2 jaar) loon door te betalen bij ziekte. Daarnaast is het belangrijk om de volgende stappen uit het proces van de wet verbetering poortwachter niet te missen en dus geen loonsanctie van het UWV te ontvangen:

1e week: ziekmelding door de werkgever bij de bedrijfsarts of arbodienst melden

6e week: opstellen probleemanalyse

8 weken: Plan van Aanpak opstellen door de werkgever

Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden partijen hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

42e week: ziekmelding doorgeven aan het UWV

46-52 weken: 1e jaars evaluatie opstellen

52 weken: deadline inzetten 2e spoor traject

78e week: eindevaluatie Plan van Aanpak

89e week: WIA aanvraag opsturen naar het UWV

Als werkgever moet je alert zijn op de datums die horen bij het verzuimproces van de werknemer. Hiervoor heeft GvM Werkt! een handige tool ontwikkeld, waarin je kunt zien of de datum al is verlopen en wat er in de toekomst gedaan moet worden om geen loonsanctie op te lopen.

Wanneer het UWV oordeelt dat er niet genoeg is gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemers op het moment van de WIA aanvraag, beoordeelt het UWV dat de werkgever nog één jaar langer loon moet doorbetalen en de werknemer niet ontslagen mag worden.

Zijn er onduidelijkheden over het ziekteproces van uw werknemer, of heeft u vragen over het 2e spoor traject? GvM Werkt! helpt u deze vragen te beantwoorden.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!