GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Waarom een vertrouwenspersoon?

Artikel 3 van de arbeidsomstandighedenwet:

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Bij werkomstandigheden spreken we niet alleen over veilig werken en persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek maar ook psychosociale arbeidsbelasting. Wat valt nu onder psychosociale arbeidsbelasting:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Werkdruk

Heb je als werknemer last van bovenstaande, dan kan je contact zoeken met de vertrouwenspersoon.

 

Positie van de vertrouwenspersoon:

 • Staat uitsluitend aan de kant van de melder / klager
 • Heeft een geheimhoudingsplicht
 • Handelt uitsluitend met toestemming van de melder / klager
 • Vertrouwenspersoon is partijdig, kan dus niet bemiddelen of een klacht onderzoeken, wel kan de vertrouwenspersoon een bemiddelaar inschakelen.
 • De bemiddelaar is:
  • Onpartijdig
  • Voor beide partijen acceptabel
  • Heeft kennis van de materie

 

Taken van een vertrouwenspersoon:

 • Het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers met een melding of een klacht.
 • Het “analyseren” van voorvallen en het managementteam adviseren
 • Het verwijzen naar professionele hulpverleners
 • Het aantal en de aard van de meldingen vermelden in een jaarrapportage
 • Signaleren en adviseren.

 

Binnen GVM Werkt! is Grea van Middendorp inzetbaar bij bedrijven als externe vertrouwenspersoon. Voor vragen, is zij het beste te bereiken op het telefoonnummer 06-23488865 of e-mail grea@gvmwerkt.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!