GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wat is re-integratie 2e spoor?

We kennen het allemaal, je moet je ziek melden omdat je niet in staat bent om te werken. Vaak ben je na een paar dagen weer fris en fruitig en kan je weer aan de slag.

Anders wordt het als je langdurig ziek bent, je wilt graag weer aan het werk maar het kan niet.

Vanaf de eerste ziektedag van de medewerker, moet de werkgever het loon 104 weken doorbetalen. Na 6 weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen en na 8 weken moet de werkgever en de werknemer een plan van aanpak opstellen voor de re-integratie in eigen werk of aangepast werk binnen de organisatie. Terugkeer in eigen werk of een andere functie bij de eigen werkgever noemen we het 1e spoor.

Maar wat is dan het 2e spoor?

Als blijkt dat het eigen werk niet meer passend is en ook niet meer zal gaan passen in de toekomst en er ook geen ander passend werk is bij de eigen werkgever, dan moet er gezocht worden naar ander passend werk bij een andere werkgever. De werkgever moet het re-integratie 2e spoor inzetten, op zijn laatst een jaar na de 1e ziektedag.

Mocht het tweede spoor later dan een jaar na de eerste ziektedag worden ingezet, dan moeten daar (medisch) goede redenen voor zijn. Zijn deze er niet, dan is het voor het UWV een reden om een loonsanctie op te leggen.  De werkgever moet dan een jaar lang het loon doorbetalen totdat is aangetoond dat er voldoende resultaat is of voldoende inspanning is geweest.

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om in dergelijke situaties een goede adviseur te zijn naar zowel de werkgever als naar de werknemer. Duidelijkheid over het proces en de wetgeving  bieden en transparant zijn in de communicatie. Hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet uit het oog verliezend.

Tijdens het tweede spoor traject gaan we op zoek naar een baan bij een andere werkgever. Hierin heeft de deelnemer van het traject een hele grote rol. Vaak wordt aangenomen dat het re-integratiebureau de baan zoekt, dit is echter een misverstand, het is iets wat samen met de deelnemer wordt gezocht. Mocht het niet lukken om de baan te vinden, om welke reden dan ook, dan helpen we met het aanvragen van de WIA. Na de aanvraag kunnen we het traject gewoon voortzetten.

Of bent u medewerker en wilt u meer weten over uw loopbaanmogelijkheden? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!