GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wat je ook hebt gestemd… Dit is wat er verandert per 1 juli

Nederland heeft massaal gestemd op 15 maart. De politieke betrokkenheid is groot en iedereen hoopt dat er iets terecht gaat komen van de beloften en idealen die de verschillende partijen ons hebben voorgespiegeld. Welk kabinet er ook gaat komen, doet niets af aan de nieuwe Arbowet die van kracht wordt per 1 juli. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje, zodat je goed voorbereid de zomer in kan.

Waarom verandert de Arbowet?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder dat ze daarbij lichamelijke of geestelijke problemen oplopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. Per 1 juli wordt de Arbowet aangepast om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van arbeidsomstandigheden en meer te betrekken bij arbodienstverlening.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • De preventiemedewerker krijgt een nadrukkelijkere rol (zie ook het blog over de preventiemedewerker). De Ondernemingsraad krijgt straks instemmingsrecht over de keuze en de plaats van de preventiemedewerker.
  • Er worden straks eisen gesteld waar het basiscontract met een arbodienstverlener tenminste aan moet voldoen.
  • De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht
  • De bedrijfsarts krijgt meer adviserende bevoegdheden en mag overleggen met de OR. De bedrijfsarts moet toegankelijk zijn voor elke werknemer.
  • De werknemer heeft het recht op een second opinion. Bij twijfel over het advies of besluit van een bedrijfsarts, kan de werknemer een tweede, onafhankelijke bedrijfsarts consulteren.

Arbodiensten en bedrijfsartsen zijn verantwoordelijk voor een onafhankelijke klachtenregeling.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Wil je meer weten over veranderingen in de Arbowet en wat GvM Werkt! daarin kan betekenen? Bel 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

De nieuwe Arbowet betekent voor werkgevers dat ze alvast kritisch moeten kijken naar de afspraken die ze nu hebben met hun bedrijfsarts, arbodienstverlener en ondernemingsraad. Ongeacht of je als werkgever gebruik maakt van de vangnetregeling of een maatwerkregeling hebt, moet je bijvoorbeeld over een contract beschikken waarin alle afspraken netjes zijn vastgelegd. Daar hoef je niet tot 1 juli mee te wachten, maar kan je morgen al mee beginnen.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!