GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Werkervaringsplaats

Regelmatig worden mensen ziek en doet zich de situatie voor waarin de zieke werknemer niet meer terug kan keren bij de werkgever. Deze zieke werknemer kan vaak nog wel een aantal uren in de week werken. Wat doe je dan?

Op dit soort momenten wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een werkervaringsplek. Een werkervaringsplek houdt in dat de zieke werknemer bij een bedrijf ervaring gaat opdoen binnen een bepaalde functie. Het aantal uren dat dat de werknemer dit doet wordt in overleg bepaald, rekening houdende met de benutbare mogelijkheden van de werknemer.

Waarom de mogelijkheden onderzoeken voor een werkervaringsplaats?

Het fijne aan een werkervaringsplaats is dat de werknemer de kans krijgt om weer mee te doen binnen een bedrijf en de maatschappij. Ook kan de werknemer langzaam zijn of haar kunnen onderzoeken en uren opbouwen. Dit beïnvloedt de werknemer vaak positief op emotioneel en mentaal vlak en is positief voor het herstelproces.

Ook voor een werkgever is het voordelig om iemand een werkervaringsplek te bieden. Het kan namelijk een periode zijn waarin de werkgever de werknemer beter kan leren kennen, en kan beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. Tijdens de periode van de werkervaringsplaats worden eventuele reiskosten/onkosten vergoed door de nieuwe werkgever.

Veelal wordt er een werkervaringsovereenkomst opgesteld door het re-integratiebureau met afspraken over de werkervaringsplaats, de looptijd en taken. Wanneer de werknemer geschikt is voor de functie, kan de nieuwe werkgever overgaan tot het in dienst nemen van de werknemer.
Als de werknemer de WIA aanvraag heeft doorlopen bij het UWV, kan het zijn dat er rechten zijn op Art. 29B ZW (No Risk polis).

Voor vragen over deze constructie of wilt u een werkervaringsplaats aanbieden, neemt u dan contact met ons op.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!