GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wet Verbetering Poortwachter: het juiste spoor

In Nederland zijn een tal aan wetten opgesteld, maar wanneer krijg je met welke wet te maken? Hoe kun je door de bomen het bos weer zien?

De belangrijkste wet omtrent ziekte en waar GvM Werkt! goed van op de hoogte is, is de Wet verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet is opgesteld om bij ziekte sneller te kunnen ingrijpen en de instroom in de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)/WAO (wet op arbeidsongeschikheidsverzekering) te beperken.

 

Hoe werken deze wetten precies?

Wanneer een werknemer ziek is, wordt in eerste instantie gekeken naar een andere passende functie binnen het huidige bedrijf. Dit noemen we het eerste spoor. Bij langdurige ziekte, zonder gevonden passende functie binnen het bedrijf, wordt er tevens gezocht naar passende functies bij een andere werkgever, dit wordt het tweede spoor traject genoemd. Indien er na 2 jaar ziekte geen passende functie in het eerste, danwel tweede spoor is gevonden kan de werknemer een WIA uitkering aanvragen. Voorheen sprak men over de WAO.

Maar voordat er gesproken wordt over een WIA uitkering zijn er een aantal verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers.

https://www.gvmwerkt.nl/stappenplan-wet-…ing-poortwachter/

Het juiste spoor is soms verwarrend. Wat wordt nu wanneer ingezet en wat doe je bij het ene of het andere spoor. Hieronder zijn wat feiten en fabels genoemd die je wat op weg kunnen helpen.

 

  • Spoor twee wordt ingezet als spoor één is afgelopen.

Dit is in tegenstelling wat de meeste mensen denken onjuist. Spoor één en twee kunnen naast elkaar lopen. Er moet altijd gekeken worden of er binnen het huidige bedrijf toch passende functies ontstaan. Dit moet ook gedaan worden als het tweede spoor traject ingezet is.

 

  • In het eerste spoor wordt er onderzocht of er passende arbeid binnen de eigen organisatie is.

Juist! De arbeidsdeskundige onderzoekt of er functies binnen de organisatie zijn die de werknemer met zijn/haar beperkingen kan uitoefenen.

 

  • De werkgever zet spoor twee in om mij er vervolgens uit te gooien.

De werkgever is verplicht om een tweede spoor traject in te zetten op het moment dat de zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan of al 54 weken in de ziekte weg zit. Een arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een tweede spoor traject op te starten.

 

  • Als spoor twee ingezet is kan ik niet meer terug keren in mijn eigen werk.

Zoals eerder is benoemd lopen spoor één en twee parallel aan elkaar. Indien er zich re-integratie mogelijkheden voordoen in spoor één, zal de werkgever deze moeten aanbieden.

 

Meer hulp nodig op gebied van het tweede spoor traject? GvM Werkt! biedt u een prettige begeleiding waar de persoon centraal staat. Betrokkenheid staat hoog in ons vaandel en vanuit hier begeleiden wij onze deelnemers naar een passende nieuwe baan of de weg van de WIA.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!