GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wijziging mobiliteitsbonus voor werkgevers 2016

Mobiliteitsbonus

Werkgevers kunnen op dit moment gebruik maken van de mobiliteitsbonus bij het aannemen van een medewerker van 56 jaar of ouder of bij het aannemen van een arbeidsgehandicapte, die tenminste het minimumloon verdient. De bonus is momenteel maximaal € 7000,- op jaar basis bij een voltijds dienstverband.

De mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze wijziging geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd.

Wat betreft de mobiliteitsbonus is het voorstel een wetswijziging voor te bereiden, waardoor de mobiliteitsbonus voor de doelgroep banenafspraak per 1 januari 2016 wordt gewijzigd voor een periode van vijf jaar.

De hoogte van de mobiliteitsbonus bedraagt dan voor de doelgroep banenafspraak €1800 euro per jaar, in plaats van € 7000,-.
Bron: www.oversalarisadministratie.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!