GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Zelfbeeld op de werkvloer

Zelfbeeld & verzuim

Een negatief zelfbeeld is een veelvoorkomend onderliggend probleem bij ziekteverzuim dat steeds vaker naar voren komt. Het beïnvloedt de veerkracht, en automatisch de (duurzame) inzetbaarheid (lees: blog duurzame inzetbaarheid). Het blokkeert mensen in het efficiënt en effectief functioneren binnen de maatschappij. Het is dus belangrijk om het zelfbeeld in acht te houden. Dit voor onder andere de continuïteit, productiviteit, sfeer en ziekteverzuim van een bedrijf. Een negatief zelfbeeld en de stress die hierbij komt kijken kan namelijk leiden tot psychische klachten tot zelfs stoornissen. Denk aan burn-out, angsten, paniek of depressies.

Wat is een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld houdt in dat u negatiever over uzelf denkt dan nodig, en dan realistisch is. Door verschillende externe factoren wordt een zelfbeeld gevormd, dit kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn. Bij een negatief zelfbeeld zijn deze ervaringen niet in verhouding, en zijn de negatieve ervaringen bekender. Ook kan een negatief zelfbeeld ontstaan door het ontbreken van positieve ervaringen.

Functioneren en zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld kan het leven op verschillende punten bemoeilijken. Men kan geen (werk)druk meer aan, is bang voor nieuwe faalervaringen, angstig voor nieuw contact (met collega’s), onzeker over eigen handelen en kan positieve eigenschappen niet (meer) benoemen of erkennen. Wanneer dit probleem niet in de kern wordt aangepakt, is de kans op duurzaam efficiënt en effectief functioneren zeer klein.

Wat kan GvM werkt! hierin betekenen?

GvM werkt! biedt voor dit diepgewortelde probleem een specifieke training voor het verbeteren van het zelfbeeld. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin tools worden aangereikt voor het ontwikkelen van een positief realistisch zelfbeeld.

Meer informatie?

Om te testen in hoeverre er sprake is van een negatief zelfbeeld kan men de vragenlijst op de website invullen. Kunnen wij hierin iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op. Bel 033-456621 of stuur een mail naar carmen@gvmwerkt.nl

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!