GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

GvM Werkt! voor werkgevers

Als werkgever moet u van veel markten thuis zijn en dan kan het fijn zijn om voor bepaalde lastige of complexe zaken een betrouwbare externe partner te hebben. GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij re-integratie & outplacement trajecten, loopbaanbegeleiding, Talenten en Motivatie Analyse en externe vertrouwenspersoon. Kortom, een fijn verlengstuk van uw bureau, waar u gebruik van kunt maken als het nodig is of het gewoon even beter uitkomt.

Re-integratie

Bij ziekte van een werknemer krijgt u als werkgever al snel te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Bij GvM Werkt! weten we daar alles van en als u daar ook meer over wilt weten, biedt dit handige stappenplan u al veel nuttige informatie. Re-integratie begint met het 1e spoor binnen uw organisatie. Als dat niet lukt of de werknemer is meer dan 52 weken ziek, dan starten we ook met het 2e spoor. Bij al die stappen kunnen we u adviseren en begeleiden. Het zorgt ervoor dat u een gedegen dossier opbouwt, zodat bij een WIA-aanvraag u niet voor vervelende verrassingen komt te staan bij het UWV.

Outplacement

Hoewel u als werkgever inhoudelijk nauwelijks betrokken bent bij een outplacementtraject van een werknemer, zijn ook voor u de belangen groot. Als uw HR-adviesbureau houden wij u op de hoogte over de voortgang en de resultaten. Na afloop ontvangt u een complete rapportage over het traject. Daarnaast helpen we uw werknemer met het aanvragen van een uitkering, als dat nodig blijkt te zijn.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers in relatie tot het werk en zorgt u voor beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Bij werkomstandigheden spreken we niet alleen over veilig werken en persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. Als een werknemer daar klachten over heeft, dan moet hij/zij dit bespreekbaar kunnen maken bij een vertrouwenspersoon. Binnen GVM Werkt! is Grea van Middendorp inzetbaar voor bedrijven als externe vertrouwenspersoon.

TMA

De talent en motivatie analyse is een onderdeel van de TMA-methode en een krachtig instrument om talent (vaardigheden) en motivatie (ambitie) te analyseren. Het een waardevol onderdeel van een 2e spoor- en/of outplacementtraject. Ook kan het als instrument voor assessment worden toegepast, bijvoorbeeld als onderdeel van een selectieprocedure of bij een doorgroeitraject van een medewerker. Als u veel waarde hecht aan de employability van medewerkers, kunnen de talent en motivatie analyse gebruiken om goed beeld te krijgen van de mogelijkheden binnen het personeelsbestand. De analyse is zowel op individueel als op team- of groepsniveau in te zetten.

Loopbaanadvies

Als werkgever ben je zuinig op je werknemers en koester je hun kennis, ervaring en talent. Als een werknemer dreigt vast te lopen in zijn/haar functie, kan een loopbaantraject ervoor zorgen dat uw werknemer binnen de organisatie een nieuwe uitdaging vindt. Bij GvM Werkt! gaan we vrijblijvend het gesprek aan om te onderzoeken of een loopbaanadviestraject kan helpen. Het kan inzicht geven in de opleidingswensen, ambities en talenten van uw werknemer.