GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

GvM Werkt! voor werknemers

Werk betekent meer voor ons dan alleen een inkomen. Het zorgt voor ritme en regelmaat in ons leven, heeft een sociale functie en geeft voldoening. Meestal merken we dat pas als dat werk wegvalt door bijvoorbeeld ziekte. Ineens duren de dagen veel langer en wordt ons wereldje kleiner. We missen het gevoel van een vrije dag of vakantie omdat we elke dag thuis zijn. GvM Werkt! begeleidt mensen terug naar werk. Omdat we weten hoe belangrijk dat voor u is.

Re-integratie

Als u wat langer ziek bent, krijgt u te maken met een re-integratietraject. In overleg met u en uw werkgever gaan we in eerste instantie kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie waar u nu werkt. Dat noemen we 1e spoor. Als dat niet lukt of wanneer u meer dan 52 weken ziek bent, starten we ook met het 2e spoor. Dan gaan we ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn anders dan bij uw huidige werkgever. In beide gevallen is het uitgangspunt wat u wél kunt. We gaan dus met een positieve benadering altijd uit van de mogelijkheden.

Outplacement

Voor veel mensen brengt een outplacementtraject in eerste instantie veel onzekerheid met zich mee. Een vaste baan is immers een van de zekerheden van ons bestaan. Nadat we dit op een zorgvuldige manier hebben afgesloten, gaan we samen aan de slag. Vanuit uw ervaring, competenties en ambities gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Tijdens dit traject kunnen wij gebruik maken van verschillende methoden om inzicht te krijgen in uw vaardigheden en talenten om zo richting te geven aan uw loopbaan. Hoewel u primair zelf verantwoordelijk bent voor de stappen richting uw nieuwe baan, stelt GvM Werkt! al haar expertise en het netwerk ter beschikking.

Vertrouwenspersoon

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in relatie tot het werk en zorgt voor beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Bij werkomstandigheden spreken we niet alleen over veilig werken en persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. Als u daar klachten over heeft, dan kunt u dat op een veilige manier bespreken met een vertrouwenspersoon. Die is er speciaal voor werknemers. Binnen GVM Werkt! fungeert Grea van Middendorp als externe vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven.

TMA

De talent en motivatie analyse is een onderdeel van de TMA-methode en een krachtig instrument om uw talent (vaardigheden) en motivatie (ambitie) te analyseren. U begint met een uitgebreide online test over uw drijfveren, talenten en competenties. Door uw innerlijke drijfveren, cognitieve capaciteiten en persoonlijke interesses naast elkaar te zetten, ontstaat er een genuanceerd beeld van uw professionele mogelijkheden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met u doorgenomen. Vanuit de positieve psychologie krijgt u een beeld hoe u als mens of als medewerker in bepaalde situaties handelt. Het geeft inzicht in uw rol als professional, uw rol binnen een team, uw leer- en ontwikkelstijl en de ideale werkomgeving.

Loopbaanadvies

Als het werk u regelmatig meer energie kost dan het oplevert, zit u misschien niet meer op de juiste plek. Als het gevoel van voldoening mist en het steeds vaker voorkomt dat u erover denkt om iets anders te gaan doen, wordt het tijd voor een loopbaanadviestraject. Met het loopbaanadvies van GvM Werkt! gaat er een wereld voor u open. U leert van alles over uzelf en de mogelijkheden die er voor u zijn. Naast de persoonlijke begeleiding krijgt u van ons ook de GvM Werkmap, een naslagwerk met een concreet stappenplan. Deze werkmap is uniek en gaat u helpen bij het oriënteren, het maken van keuzes en het solliciteren.