GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Interim-management

Interim-management is een breed begrip. GvM Werkt! heeft haar kennis en managementervaring opgedaan in organisaties die gericht zijn op arbeidsmobiliteit, uitzenden en re-integratie. Het laatste project betrof het herstructureren en optimaliseren van de werkprocessen binnen een re-integratiebedrijf. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij, behalve ontwikkelaar van processen, ook people-manager zijn.

Binnen de re-integratie heeft GvM Werkt! gewerkt met een scala aan wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid: Wajong, WSW, WWB, WW, ZW en arbeidsrecht. Ook nu volgt GvM Werkt! de ontwikkelingen op de voet. De Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet zorgen voor veranderingen voor werkgever en werknemer. De vraag die bij ons altijd centraal staat is: hoe zijn deze het beste toe te passen binnen uw organisatie?

Concreet houdt het in dat u GvM Werkt! in kunt zetten voor:

  • Caseloadbegeleiding voor re-integratiebedrijven.
  • Werkprocesoptimalisatie voor re-integratiebedrijven.
  • Herstructurering van werkprocessen.
  • Grip krijgen op een hoog ziekteverzuim of grijs verzuim binnen MKB-bedrijven.
  • Meedenken, organiseren en implementeren aangaande de nieuwe wet- en regelgeving, WWZ en Participatiewet.