GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Talent en motivatie analyse – GvM Werkt!

We raken er met z’n allen steeds meer van overtuigd dat als mensen werk doen dat dicht bij hun talent en passie ligt, ze beter functioneren, beter presteren en minder vaak verzuimen. Ze hebben meer plezier in hun werk en zijn sneller bereid om een stapje extra te zetten. Ze voelen zich meer betrokken bij hun werk en durven meer verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat. Het klinkt allemaal heel logisch en toch zijn er veel mensen die dit niet in hun dagelijkse werk ervaren. Om er achter te komen van welk werk u echt gelukkig wordt, is de talent en motivatie analyse van GvM Werkt! een goede eerste stap.

Hoe werkt het?

De talent en motivatie analyse is een onderdeel van de TMA-methode en een krachtig instrument om talent (vaardigheden) en motivatie (ambitie) te analyseren. U begint met een uitgebreide online test over uw drijfveren, talenten en competenties. Door uw innerlijke drijfveren, cognitieve capaciteiten en persoonlijke interesses naast elkaar te zetten, ontstaat er een genuanceerd beeld van uw professionele mogelijkheden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met u doorgenomen. Vanuit de positieve psychologie krijgt u een beeld hoe u als mens of als medewerker in bepaalde situaties handelt. Het geeft inzicht in uw rol als professional, uw rol binnen een team, uw leer- en ontwikkelstijl en de ideale werkomgeving.

Voor wie is de talent en motivatie analyse

De talent en motivatie analyse van GvM Werkt! voor verschillende doelen worden ingezet. Zo is het een waardevol onderdeel van een 2e spoor- en/of outplacementtraject. Ook kan het als instrument voor assessment worden toegepast, bijvoorbeeld als onderdeel van een selectieprocedure of bij een doorgroeitraject van een medewerker. Organisaties die veel waarde hechten aan employability van medewerkers, kunnen de talent en motivatie analyse gebruiken om goed beeld te krijgen van de mogelijkheden binnen het personeelsbestand. De analyse is zowel op individueel als op team of groepsniveau in te zetten.

De ervaringen van de deelnemers die hieraan hebben meegewerkt, zijn ronduit positief. Wilt u meer weten over wat de talent en motivatie analyse van GvM Werkt! voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.