GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wie zijn wij?

Missie

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!

Visie

Het gaat bij re-integratie en outplacement en in het ondernemerschap om toekomstvisie. Mogelijkheden zien en ontdekken, dat is wat centraal staat in onze werkwijze. In de trajecten en de samenwerkingsverbanden die wij aangaan, zijn wij – voor zowel de werkgever als de medewerker – de partner om mee te sparren, maar ook degene die kritische vragen durft te stellen, loopbaankansen benoemt en contacten legt, zowel binnen als buiten ons netwerk. Dit om tot een goed resultaat te komen. Wat het resultaat is, verschilt per persoon en per organisatie en wordt aan de start van het traject bepaald.

Grea van Middendorp

 • Initiatiefnemer GvM Werkt!
 • Arbeidsdeskundige 
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • Externe vertrouwenspersoon
 • TMA Professional
 • Loopbaan adviseur

Wijmie Geerdes

 • Deelnemers administratie

Carmen Vukman

 • Drama therapeut
 • Verbeteren zelfbeeld
 • Trainer sollicitatievaardigheden

Marc Engels

 • Ontwerper huisstijl
 • Ontwerper werkmap
 • Ontwerper tools website
 • Backoffice taken Arbeidsdeskundige onderzoeken en zoekprofielen

Carl Wilting

 • Samenwerkend partner
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • 1e spoor re-integratiebegeleider
 • TMA Professional

Reinier Simens

 • Samenwerkend partner
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • Casemanager

Judy Rebel

 • Samenwerkend partner
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • TMA Professional
 • Loopbaanbegeleider
 • HR adviseur

Nelly de Kinkelder

 • Samenwerkend partner
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • Loopbaanbegeleider

Arjan Koopman

 • Samenwerkend partner
 • 2e spoor re-integratiebegeleider
 • Loopbaanbegeleider
 • Casemanager

Linde van de Brink

 • Jobhunter
 • Deelnemers administratie