GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wie zijn wij?

Missie

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!

Visie

Het gaat bij re-integratie en outplacement en in het ondernemerschap om toekomstvisie. Mogelijkheden zien en ontdekken, dat is wat centraal staat in onze werkwijze. In de trajecten en de samenwerkingsverbanden die wij aangaan, zijn wij – voor zowel de werkgever als de medewerker – de partner om mee te sparren, maar ook degene die kritische vragen durft te stellen, loopbaankansen benoemt en contacten legt, zowel binnen als buiten ons netwerk. Dit om tot een goed resultaat te komen. Wat het resultaat is, verschilt per persoon en per organisatie en wordt aan de start van het traject bepaald.

Grea van Middendorp

In maart 2014 ben ik gestart met GvM Werkt! Mijn drive is om de werknemer en de werkgever op een transparante wijze te voorzien van persoonlijk advies en begeleiding. Meedenken en sparren in soms spannende situaties. Resultaatgericht maar wanneer sprake is van frustratie, onzekerheid van het verliezen van een baan, wel de ruimte bieden om dit een plek te geven en niet bang om mensen de spiegel voor te houden. 

In mijn begeleiding zie je kenmerken uit mijn opleiding post HBO Arbeidsdeskundige en post HBO Bedrijfskunde terugkomen. Het mooie van werken bij GvM Werkt! is de afwisseling van de verschillende deelnemers qua karakter, van ongeschoold tot WO onderwijs genoten en allemaal vanuit hun eigen situatie een vraag hebben.

Wijmie Geerdes

In 2016 gestart bij GvM Werkt! als administratief medewerker. Vanuit een totaal andere functie heb ik werkervaring opgedaan bij GvM Werkt! en hier een leuke baan aan overgehouden. In 2e spoor re-integratietrajecten is het belangrijk dat er goed gerapporteerd wordt over het proces en alle acties die zijn gedaan door de deelnemer en GvM Werkt! Het is mijn verantwoordelijkheid dat deze rapportages op tijd worden verstuurd en hier ook de juiste procedure wordt aangehouden.

Het mooie van werken bij GvM Werkt! is het overzicht hebben en houden dat de processen goed lopen en hierin zelfstandig kunnen schakelen.

Carmen Vukman

Sinds juli 2017 ben ik o.a. werkzaam voor GvM Werkt! als sollicitatietrainer. Naast mijn werk voor GvM Werkt! werk ik ook als (psycho) dramatherapeut bij een SGGZ organisatie en voor mijn eigen praktijk, Drama Solution. Ik heb mij gespecialiseerd in het thema zelfbeeld en dit heeft zich ontwikkeld naar specialisatie ‘relaties’ met jezelf en de ander.

In mijn sollicitatietraining gebruik ik deze kennis ook. Solliciteren is kennis van je zelf en over jezelf en hoe stap je in een nieuwe arbeidsrelatie.

Ik ben duidelijk, confronterend, enthousiast en betrokken tijdens mijn trainingen. Mijn doel is dat deelnemers (weer) vol zelfvertrouwen en assertiviteit de arbeidsmarkt kunnen veroveren.  

Werken voor GvM Werkt! betekent voor mij een prettige sfeer, diversiteit in werkzaamheden en veel uitdaging. Ons team is klein en hecht. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en taken, en dit wordt zeer gewaardeerd!

Marc Engels

Sinds februari 2016 ben ik actief bij GvM Werkt! Van GvM Werkt! ben ik het meest onzichtbare, zichtbare lid van het team. Bij ons op kantoor kan je de posters met sectoren, beroepen, opleidingen en competenties niet missen. De werkmap waar de deelnemers mee werken, de methodieken en tools op de website, de look & feel op de website en huisstijl is door mij ontworpen. Door het continu veranderen van regels en het vernieuwende karakter waar GvM Werkt! naar streeft, geeft mij de uitdaging om daar voor onze deelnemers werkbare methodieken voor te ontwikkelen. Vanuit mijn rol als Architect voor gebouwen en openbare ruimte ben ik erg sterk in het visueel maken van ingewikkelde wetgeving en het vertalen van procedures in methodieken die goed werkbaar zijn in de praktijk.

Carl Wilting

Carl Wilting is sinds april 2020, vanuit een samenwerkingsverband met Het 1e spoor, werkzaam voor GvM Werkt! als Loopbaanadviseur, specialisatie 2e spoor re-integratie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Carl heeft zijn werkervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven en vanuit  organisaties gewerkt aan mobiliteit voor eigen medewerkers. Zijn specialisatie ligt op verzuim, 1e, 2e en het 3e spoor en heeft hierin een doelgerichte aanpak.

De samenwerking met GvM Werkt! staat voor het delen van de kennis binnen het aandachtsgebied van verzuim. Samen sparren hoe we de ontwikkelingen het beste kunnen toepassen in de praktijk. Maar bovenal, samenwerken aan perspectief voor de medewerker die langdurig ziek is maar ook voor het perspectief van de werkgever, als de medewerker een andere baan heeft gevonden.

Gonneke de Kraker

Sinds 1 november 2019 werk ik bij GvM Werkt! als Jobhunter.

Dat houdt in dat ik mee zoek naar vacatures die aansluiten bij de benutbare mogelijkheden van onze deelnemers.

Het is mooi om te lezen in het AD rapport welke mogelijkheden iemand heeft en hier een passende baan bij te zoeken. Soms is het een heel gepuzzel maar het is altijd fijn als er toch vacatures of taken zijn, die heel goed aansluiten bij onze deelnemers.

In mijn loopbaan tot nu toe, heb ik hier veel ervaring in opgedaan bij het UWV, veel gesprekken gevoerd met werkzoekenden die vanuit de uitkering op zoek waren naar een passende baan.

Het werken bij GvM Werkt! is voor mij bijzonder, om een bijdrage te leveren aan een traject en deel uit te maken van een hecht team.

Reinier Simens

Reinier is sinds 2019, vanuit een samenwerkingsverband met Simens & Werk, werkzaam voor GvM Werkt! als loopbaanadviseur. Specialisatie 2e spoor re-integratie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Zijn ervaring binnen arbeidsmobiliteit heeft hij ook opgedaan binnen een verschillende (zorg)organisaties. Ook vanuit intern organisatieperspectief begeleide Reinier juiste mensen naar de juiste plek. In- door- en uitstroom van medewerkers en het management adviseren bij het uitvoeren van reorganisatieplannen en verzuimvraagstukken waren daarbij voorname werkzaamheden.

Deze ervaring is heel goed toepasbaar in het uitvoeren van trajecten als outplacement, loopbaanadvies en 2e spoor re-integratietrajecten.

De samenwerking met GvM Werkt! staat voor het voortzetten van een eerdere samenwerking bij Concreet PD. Daarin bouwen we aan een goed resultaat voor onze deelnemers en opdrachtgevers. Als het niet loopt zoals we het willen, werkt een portie humor als een relativerende factor en proberen we op creatieve wijze de het doel te bereiken.