Re-integratie tweede spoor traject

Re-integratie tweede spoor wordt ingezet voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst, die langdurig ziek zijn. Wanneer terugkeren in dezelfde functie geen optie meer is, moet de werkgever intern zoeken naar andere mogelijkheden. Dat noemen we ook wel 1e spoor. Daarnaast wordt er gekeken naar een passende baan bij een andere werkgever. In dat geval is er sprake van re-integratie 2e spoor.

Vaste contactpersoon traject tweede spoor bij GvM Werkt!

Een traject in het tweede spoor bij GvM Werkt! houdt in dat je een vast contactpersoon hebt, met wie je tweewekelijks een 1 op 1 gesprek hebt. Heel persoonlijk dus. In een vertrouwelijke sfeer gaan we onderzoeken welke functie en welk type bedrijf het best past en waar de mogelijkheden liggen. Hoe het verloop van een 2e spoor traject is, verschilt per situatie.

Kennismakingsgesprek re-integratie tweede spoor

Het eerste gesprek is een kennismaking. Vertrouwen in elkaar hebben tijdens re-integratie 2e spoor is een voorwaarde voor het slagen van een traject. Tijdens dit kennismakingsgesprek geven we uitleg wat de juridische kant is van het 2e spoor en wat er gebeurt als we de baan wel of niet kunnen vinden. Ook spreken we hier de verwachtingen naar elkaar uit. Bij een positief kennismakingsgesprek stellen we een werkhervattingsplan op, dat de leidraad vormt voor het verdere tweede spoor traject.

Start van het traject tweede spoor

Na het kennismakingsgesprek en het akkoord van de werkgever, ontvangt elke deelnemer bij GvM Werkt! een werkmap. Dit is een persoonlijke map met allerlei oefeningen, testen en theorie over verschillende methodieken. Deze map nemen we samen door en we maken een keuze welke testen we gaan maken. Dit alles om de loopbaanrichting te bepalen en een plan te hebben hoe we de baan gaan vinden.

Onderzoeksfase

 • In kaart brengen van de vaardigheden en de competenties
 • Het kader helder krijgen wat passend is qua fysieke en psychische belastbaarheid
 • Intrinsieke motivatie benoemen
 • Wat maakt de deelnemer uniek?
 • Bespreken wat de ideale werkomgeving is.

Al het bovenstaande en wat verder ter tafel komt in de gesprekken en/of testen, geeft ons input voor het opstellen van een zoekprofiel.

Solliciteren

 • Het opstellen van een brief en cv.
 • Oefenen van gesprekken volgens de STAR- methodiek.
 • Analyse maken of de functie passend is.
 • Hoe vertel je in minimale tijd wie je bent en wat je kunt?
 • Social media (LinkedIn, Twitter en Facebook)
 • Netwerken
 • Login van een jobsearch interactief

Afronding

Het tweede spoor traject ronden we af met een baan of met het aanvragen van een WIA uitkering.

Natuurlijk gaan we voor de baan. In eerste instantie wordt de medewerker vanuit de eigen werkgever gedetacheerd naar de nieuwe werkgever. Wanneer alles goed verloopt, kan uiteindelijk de overstap worden gemaakt.

Wanneer het niet is gelukt om een passende baan te vinden, begeleiden wij het proces van de aanvraag van de WIA. Dat houdt in:

 • Het verzamelen van de documenten
 • Invullen van de WIA-aanvraag samen met de deelnemer
 • Mee naar de Verzekeringsarts van het UWV
 • Mee naar de Arbeidsdeskundige van het UWV

Cursus MS Word en Excel training in Amersfoort

We kunnen het traject aanvullen met een MS Word cursus en MS Excel training. De cursussen en trainingen geven wij op onze eigen locatie in Amersfoort. We werken met een vaste, eigen docent. We werken in kleine groepen, geven uitleg over het programma en gaan ook oefenen tijdens de lesavonden. Een veilige omgeving waar je niet bang hoeft te zijn om vragen te stellen.

Gesprekken zijn 1x per twee weken op kantoor van GvM Werkt! Bekijk de cursusdata!

Tussen de afspraken door is er bij GvM Werkt! altijd gelegenheid voor contact, telefoon of mail. Of wellicht een extra afspraak.

Een persoonlijke begeleiding om de regionale arbeidsmarkt in beeld te krijgen.

Contact met GvM Werkt!

Bent u geïnteresseerd in het tweede spoor traject van GvM Werkt? Neem dan gerust contact met ons op. Bent u werknemer? Dan bent u bij GvM Werkt op het juiste adres!