GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Re-integratie

Wat is re-integratie tweede spoor in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter?

In een notendop: een medewerker is bij een werkgever in dienst en de medewerker wordt ziek. De huidige functie van de medewerker is niet meer passend of passend te maken en ook elders binnen de organisatie zijn helaas geen passende functies. Hoe vervelend ook, er moet dan gezocht worden naar een baan bij een andere werkgever.
Vanaf het moment dat het duidelijk is dat er intern geen mogelijkheden meer zijn voor de zieke medewerker en er gezocht moet worden naar een passende baan bij een andere werkgever, spreken wij van tweede spoor re-integratie.

Lees verder over het re-integratie tweede spoor traject

In de praktijk merken wij dat het voor veel mensen bedreigend is om juist op zo’n moment na te gaan denken over een andere baan bij een andere werkgever. Toch is dit wel het juiste om te doen. Wanneer men na 104 weken nog niet is hersteld, is het alternatief immers ontslag bij de huidige werkgever.

Werkgever

U als werkgever heeft verplichtingen in de loondoorbetalingsperiode van uw zieke medewerker. Het UWV is er ten tijde van de beoordeling van de WIA-aanvraag erg kritisch op of u de juiste processtappen heeft gezet. Wanneer dit niet het geval is, kunt u als werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen. Werkt uw medewerker niet mee aan het herstel of aan het zoeken naar een andere baan, dan kunt u ook een loonsanctie krijgen. In sommige gevallen wordt deze opgelegd aan de werknemer. De sanctie wordt dan in mindering gebracht op de uitkering die volgt op het dienstverband.

Wanneer we de samenwerking starten, onderzoeken we waar u staat in het proces, en welke processtappen al zijn gezet of nog gezet moeten worden. In gesprek met uw medewerker stellen we een plan van aanpak op en gaan we aan het werk!

Medewerker

Het is een vervelende situatie, ziek zijn en ook nog op zoek moeten naar een andere baan. Dat begrijpen we. Maar GvM Werkt! heeft de overtuiging dat een dergelijke situatie ook kansen biedt. U krijgt persoonlijke begeleiding bij het vormgeven van uw loopbaan voor de toekomst.

Elk ziektebeeld en elk persoon is anders. De inhoud van een tweede spoor traject zal dus per persoon verschillen. Er zijn echter altijd een aantal vaste onderdelen die we samen doorlopen. Lees verder over het re-integratie tweede spoor traject

Wil je meer weten over
re-integratie?