GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Vertrouwenspersoon – GvM Werkt!

Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen op het werk. Het is een voorwaarde voor goed functioneren, blijven ontwikkelen en werken met plezier. Vandaar dat in de arbeidsomstandighedenwet staat opgenomen dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het gebied van alle aspecten die met arbeid zijn verbonden. Dat gaat verder dan alleen een goede en veilige werkplek en deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat ook over psychosociale arbeidsbelasting en daar verplicht de wet de werkgever tot het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon.

Psychosociale belasting

Een vertrouwenspersoon is dus iemand waar werknemers bij terecht kunnen als ze last ervaren van gedrag dat we categoriseren onder psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder verstaan we onder meer:

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Pesten
  • Werkdruk.

Grea van Middendorp als vertrouwenspersoon

Voor veel werkgevers is het onmogelijk of onwenselijk om intern een vertrouwenspersoon aan te bieden. Vandaar dat er externe partijen zijn die zich aanbieden als vertrouwenspersoon. Vanuit GvM Werkt! bieden we ook die mogelijkheid. Grea van Middendorp kan optreden als externe vertrouwenspersoon. Met haar ervaring als sparringpartner als het gaat over werk, gezondheid en interacties op de werkvloer kan zij een heldere analyse maken van de situatie en meedenken over de volgende stap die naar de oplossing leidt.

De rol van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er uitsluitend voor degene die een klacht heeft (cliënt). Dat maakt de vertrouwenspersoon meteen partijdige en ongeschikt als onderzoeker van de klacht of als bemiddelaar tussen partijen. Wel kan een vertrouwenspersoon een bemiddelaar inschakelen. Verder heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht en handelt ze alleen met instemming van de cliënt. Ook zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de cliënt wordt ingelicht over het verloop van een procedure, de mogelijke stappen en de mogelijke consequenties. Ten slotte zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat gesprekken, afspraken en acties geanonimiseerd worden vastgelegd.

Grea van Middendorp streeft altijd naar een werkbare oplossing. Praktisch en pragmatisch. Wilt u meer weten over wat Grea van Middendorp als vertrouwenspersoon kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over vertrouwenspersoon?